Háttérinformációk a "170 éves a Budai Campus" poszter-kiállításhoz

A kertészet jelentősége és sajátossága Magyarországon a 19. század második felében

Utolsó frissítés: 2023 szeptember 18.

Csoma Zsigmond: A kertészet gazdasági és társadalmi jelentősége Magyarországon a XIX. század második felében. Agrártörténeti szemle, 1996. 38. évf. 1-4. sz. 3-38. p. A kertészet jelentősége és sajátossága Magyarországon
a 19. század második felében

Figyelmeztetés Dr Entz Ferencz haszonkertészeket képző gyakorlati tanintézete érdekében. Gazdasági Lapok, 1858. 10. évf. 27. sz. 391. p. Gazdasági lapok 1858

Az első magyar kertész-képezdének történelme. Gazdasági lapok, 1869. 21. évf. 42. sz.501.p. Borászati Lapok 1869

A budai vinezellér- és pinczemesterképezde ügyében kivonat az orsz. magy . gazd . Egyesület igazgató választmánya 1869. évi, ápril hó 15-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Borászati lapok, 1869. 1. évf. 6. sz. 358-368. p. Borászati Lapok 1869_6.sz

dr. Jókai Mór: A gellérthegyi paradicsom. A kert, 1897. 10. évf. 19. szám 710 - 711. p. A kert 1897_19.sz

Milyen pályára mehetnek a nők? A Pesti hirlap 1933. évi nagy naptára. 43. évf. 285-289. p. A Pesti Hírlap Nagy Naptára 1933

Látogatás a kertészeti iskolában. Pesti hirlap, 1921. 96. sz. május 4. 4. p. Látogatás a kertészeti iskolában

A m. kir. földmívelésügyi miniszter 95.800/1943. X. 1. F. M. számú rendelete a m. kir. kertészeti és szőlészeti főiskola felállításáról és szervezete meghatározásáról. Földművelési értesítő, 1943. 53. évf. 13. sz. 313-316. p. A m. kir. földmívelésügyi miniszter 95.800/1943. X. 1. F. M. számú rendelete a m. kir. kertészeti és szőlészeti főiskola felállításáról és szervezete meghatározásáról. in: Földmívelési értesítő, 1943, 53. évfolyam, 13. szám 313-316.o. 

Dr. Kozma Pál egyetemi tanár, rektor, az MTA levelező tagjának megnyitó beszéde. Kertészmérnök, 1970. 12. évf. 10. sz. 8-15. p. Az új K épületről 1970

Szalay József: Néhány tapasztalat és javaslat a Kertészeti Egyetem KISZ nyári önkéntes táborából. Kertészmérnök, 1968. 10. évf. 11. sz. 14-15. p. Építőtáborról_Szalay_József

Farkas József: Vas Károly kimagasló szerepe a magyar élelmiszerkutatás fejlődésében. Élelmiszer Tudomány Technológia, 2012. LXVI. évf. 3. szám 1-4. p. Vas Károly kimagasló szerepe a magyar élelmiszerkutatás 
fejlődésében

Irodalmi színpadunk. Kertészmérnök, 1968. 10. évf. 7-8. sz. 20. p. Irodalmi_Színpadunk

Kacor : gólyabáli különszám. Kertészmérnök, 1969. 11. évf. 1-32.p. Kacor_gólyabáli_különszám

 Simai: KEK. Népművelés, 1973. 20. évf. 6. sz. 33. p. KEK_riport

Gólyaeeskű : Gólyabáli különszám. Kertészmérnök, 1987. 29. évf. 11-12. sz. 1-19. p. Kertészmérnök_1987

25 éves a Táj- és Kertépítészeti szak. Kertészmérnök, 1988.30. évf. 5. sz.  Kertészmérnök_1988

Kertésztánc. Kertészmérnök, 1985. 25. évf. 5. sz. 18-19. p. Kertésztánc

Scmidt Gábor: Kilencven éves a Budai Arborétum. Kertészmérnök, 1984. 10. sz. 8-9.p. Kilencven éves a Budai Arborétum

XI. kollégiumi sportnap. Kertészmérnök, 1979. 21. évf. 6. sz.8. p. Sportnap

Trencsényi: Táncház táncanyanyelv. Népművelés, 1980. 27. évf. 7. sz. 10. p. Táncház

Hajrá tánckar! Kertészmérnök, 1976. 19. évf. 17. p. Tánckar

Rerrich Béla: Évkönyvi értekezés a kertművész-képzéshez. in: A Budapesti Állami Kertészeti Tanintézet évkönyve működésének első huszonöt évéről 1894-1919. szerk.: Buchta Győző, Horn János, Schilberszky Károly, Szász Nándor.  Bp.: Budapesti Állami Kertészeti Tanintézet, 1919.