Tudnivalók

Menü megjelenítése

Kertgazdaság_Tudnivalók

Utolsó frissítés: 2023 március 07.

Kertgazdaság - Horticulture

 

Főszerkesztő (Editor-in-chief)
HROTKÓ KÁROLY

Technikai szerkesztő
FICZEK GITTA

Rovatvezetők
HAJDU EDIT (szőlő-bor), PLUHÁR ZSUZSANNA (gyógynövény), SZALAY LÁSZLÓ (gyümölcs),
TERBE ISTVÁN (zöldség), TILLYNÉ MÁNDY ANDREA (dísznövény)

Szerkesztőbizottság (Editorial board)
Elnök: BERNÁTH JENŐ, tagok: APÁTI FERENC, BARANEC TIBOR, DEÁK TAMÁS, FAZAKAS CSABA, FÁRI MIKLÓS GÁBOR, HEGEDŰS ATTILA, HELYES LAJOS, HESZKY LÁSZLÓ, HONFI PÉTER, LADÁNYI MÁRTA, LAKATOS TAMÁS, LÉVAI PÉTER, NEMESKÉRI ESZTER, NYITRAINÉ SÁRDY DIÁNA, OMBÓDI ATTILA, PÉNZES BÉLA, SZABÓ ANNA, TÓTH MAGDOLNA, ZÁMBORINÉ NÉMETH ÉVA, a HERMAN OTTÓ INTÉZET NONPROFIT KFT. KÉPVISELETÉBEN BOZZAY PÉTER és DZSUDZSÁK SZILVIA

Angol nyelvi lektor
SZABÓ ANNA

 

KIADÓ
Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft., 1223 Budapest, Park utca 2.
Felelős kiadó: BOZZAY PÉTER
Tel.: 06-1-362-8100
A folyóiratra előfizethet az ország bármely postáján, valamint a kiadványokat kézbesítőknél,
E-mail: hirlapelofizetes@posta.hu Előfizetési díj: 6800 Ft, egyes szám ára: 1700 Ft
További információ: 06-80-444-444.
Előfizetés és hirdetésfelvétel a Kiadónál: 06-1-362-8130
E-mail: info@agrarlapok.hu
www.agrarlapok.hu
Minden jog fenntartva! A lapból értesüléseket átvenni csak a Kertgazdaságra való hivatkozással szabad.

SZERKESZTŐSÉG
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Budai Campus
1118 Budapest, Villányi út 29-43. K épület földszint 15.
Telefon: +36 – 1- 3057460 (Hrotkó Károly)
E-mail: kertgazdasag@uni-mate.hu
https://budaicampus.uni-mate.hu (Tudomány, Kertgazdaság)

Nyomja: Zemplén-Vektor Kft.
3900 Szerencs, Csalogány köz 5.

Csak hiánytalan kéziratokat tudunk elfogadni! Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza!

A folyóirat az Agrárminisztérium támogatásával jelenik meg (Sponsored by Ministry of Agriculture).
Alapítva 1968