NKFI PIACI KFI

NKFI PIACI KFI

Utolsó frissítés: 2023 február 21.

Cím: Objektív minősítési rendszer kidolgozása a tokaji borkülönlegességek megkülönböztethetőségére/202-1.1.2-PIACI_KFI-2020-00040

Mecénás: ITM/NKFI Alap

Összeg: 399 706 219 Ft (2020-2023)

Funkció: Témavezető

A nagyműszeres GC vizsgálatok során meghatározzuk az aszúszemek, illetve a szamorodni és aszúborok metanolkoncentrációját. Ennek alapján határértékeket állapíthatunk meg a borok egészségre gyakorolt hatásának függvényében. Az aszúszemek és az egyéb összehasonlításra szolgáló minták – alapbor stb. – finomösszetevőinek vizsgálata alapján összehasonlítási alapot teremtünk a különböző bortípusok eredetét illetőleg. Az eddig nem vizsgált nyálkasav-koncentráció jól kiegészítheti az ELISA-teszt eredményeit. A B. cinerea hatására a különböző enzimek aktivitása is változhat. Az úgynevezett pektinázok, amelyek a pektint bontják, szintén változást szenvedhetnek, akár a pektin-metilészteráz javára is, melynek tevékenysége okozza a borok metanol-koncentrációját. Erre vonatkozólag a botritisszel összefüggésben nincsenek mértékadó eredmények, ezért kell feltérképezni. A glicerinen kívüli egyéb metabolitok koncentrációja elméletileg függhet (függ is) a B. cinerea tevékenységétől. Az itt említhető komponensekre az esetleg már ismert módszereket adaptáljuk, vagy újakat dolgozunk ki, mint például a nyálkasav esetében. Itt szintén lehetőség kínálkozik az NMR-rel történő összehasonlításra.

A szőlő esetében a sikiminsav-út a polifenol-szintézis egyik lehetősége. Magát a vegyületet fajtaazonosításra is alkalmazni akarták, szerintünk azonban inkább lehet alkalmas a B. cinerea-jelleg azonosítására, különös tekintettel összehasonlítva a többi komponenssel, hiszen a B. cinerea az aszúszemben valószínűleg hatással van ezek koncentrációjára. A kaftársav a borkősav és a kávésav észtere, az oxidáz enzimek kedvelt szubsztrátuma. A B. cinerea köztudottan sok oxidáz enzimet termel, így a vizsgálat célszerűsége indokolt, különös tekintettel az oxidáz-enzimaktivitás mérésére. Folytatván az analitikai módszerek kidolgozását és alkalmazását, vizsgáljuk a kaftársav- és sikiminsav-koncentrációt a begyűjtött alapanyagokban, összehasonlítva a HPLC és az NMR-mérések eredményeit. A botritiszes borok minősítését illetőleg eddig ellentmondásos volt az oxidáz-enzimaktivitás mérésének eredményeinek értékelése. A begyűjtött alapanyagok egzakt mérési eredményeinek alapján választ igyekszünk kapni az enzimaktivitás mérésének létjogosultságáról. A botritiszes szőlők minősítése során eddig nem foglalkoztak a fenti vegyületek mérésével. A feladatokra adaptált vagy kidolgozandó módszerek alkalmasak lesznek sorozatvizsgálatokra. Az eredmények értékelése során bizonyíthatjuk vagy elvethetjük a B. cinerea fenti vegyületekre gyakorolt hatását. Az adatok statisztikai feldolgozása során kapott eredmények paraméterei lehetnek az alapanyag-minősítésnek.

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/tamogatott-projektek-2020-112-piaci-kfi