Transfarm4.0

Transfarm4.0

Utolsó frissítés: 2021 október 21.


 

A Transfarm4.0 projektben arra keressük a választ, hogy a precíziós gazdálkodás elemei hogyan lehetnek segítségünkre a klímaváltozás elleni küzdelemben. A kutatásban a SZIE (napjainkban már MATE) Szőlészeti Tanszéke együttműködésben a Linz Center Of Mechatronics Gmbh-val és az Agárinformatikai klaszterrel egy olyan döntéstámogatórendszer kiépítésén dolgozik, amely klimatikus és növényélettani adatok alapján segíti az öntözés időzítésének és mértékének meghatározását.

A pilot projektet Tatán, a Mikóczy családi gazdaságban állítottuk be, ahol a korszerű ültetvényszerkezet és a hazánkban egyedülálló öntözési rendszer segítségével lehetőségünk van különböző öntözésmódok vizsgálatára.

Annak érdekében, hogy az egyes vízpótlási eljárásokat össze tudjuk hasonlítani és a szenzorhálózat adatait értékelhessük, kísérleti parcellákat alakítottunk ki. Öntözésmódonként 3×15 tőke mikroklimatikus, növényélettani és szőlészeti paramétereit értékeljük 3 éven keresztül.

A kísérlet fontos feltétele az azonos termesztéstechnológiai körülmények biztosítása, ennek érdekében a tőkéket azonos rügyterheléssel metsszük meg. Ennek elhagyása ugyanis növényenként eltérő hajtásszámban, hajtásnövekedésben és termés mennyiségben mutatkozna meg. Ezt követően nehezen lehetne megállapítani, hogy a tőkék közötti esetleges fejlődésbeni különbség annak tudható-e be, hogy eltérő öntözési módot vagy, hogy eltérő rügyterhelést alkalmaztunk.

Kísérletek beállításakor – hacsak nem épp az eltérő tőketerhelés a vizsgálat tárgya – ezért célszerű azonos rügyterhelést alkalmazni a vizsgálati parcellákban. Jelen kísérletben a Hárslevelű fajta esetén 5×2 rügyes rövidcsapos metszést végzünk. A rügyek fakadása nagy valószínűséggel nem korlátozódik majd a világos rügyekre, ezért a fakadás utáni hajtásválogatással fogjuk a tőkék hajtásterhelését korrigálni.