Szerkesztőbizottsági tagok

Menü megjelenítése

Kertgazdaság_Szerkesztőbizottság_Hrotkó Károly

Dr. Hrotkó Károly
főszerkesztő

Az MTA doktora, egyetemi tanár, Professor Emeritus (MATE). Öt évet töltött a Faiskolai Termesztési Tanszéken, huszonöt évet a Gyümölcstermő Növények Tanszéken, majd 12 évet a Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanaszéken. Oktatott az alap- és mesterképzésben, valamint a doktorképzésben magyar és angol nyelven. Fő tárgyai a faiskolai termesztés és a fás növények szaporításbiológiája voltak. Kutatási területe az alany-nemes kölcsönhatások értékelése, alanyhasználat és koronaformák intenzív művelési rendszerekben, alanynemesítés és a faiskolai technológia-fejlesztés. Szakterületének elismert szakértője itthon és külföldön, több cikluson át elnöke volt az ISHS Alanynemesítési és Értékelési Munkabizottságának. Nyolc külföldi és két hazai folyóirat szerkesztőbizottságának tagja. Nemesítője, honosítója 19 államilag minősített alanyfajtának. Tudományos közleményeinek száma 583, több tucat hazai és külföldi szakkönyv szerzője. Közleményeinek visszhangját 1680 független hivatkozás jelzi, a hivatkozások H-indexe 23.

Kertgazdaság_Szerkesztőbizottság_Hrotkó Károly_kép

Utolsó frissítés: 2023 május 31.

Kertgazdaság_szerkesztőbizottság_Ficzek Gitta

Ficzek Gitta
technikai szerkesztő

Okleveles kertészmérnök és mérnöktanár, PhD, adjunktus a SZIE Gyümölcstermő Növények Tanszékén. 2012-ben szerzett PhD fokozatot, disszertációjának címe: Hazai alma- és meggyfajták humán egészségvédő és felhasználhatósági értékei gyümölcsanalízis alapján. A Gyümölcstermő Növények Tanszék gyümölcsanalitikai- és bakteriológiai laboratóriumának felelőse. Fő kutatási területe a gyümölcsök egészségvédő értékeinek, antioxidáns összetevőinek vizsgálata, a homoktövis fajták bogyóiban a biológiailag aktív hatóanyagok széles spektrumú analízise, továbbá almafajták Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. baktériummal szembeni ellenállóságának vizsgálata. A Rodonit és a Karneol almafajta társnemesítője. Tudományos közleményeinek száma 92, független idézeteinek száma 119, kumulatív impakt faktora 16,3.

Kertgazdaság_szerkesztőbizottság_Ficzek Gitta_kép


 

Kertgazdaság_szerkesztőbizottság_Bernáth Jenő

Bernáth Jenő
szerkesztőbizottsági elnök

A biológiai tudomány doktora (DSc), a Szent István Egyetem Kertészettudományi Karán professzor emeritus. A Kertészeti Egyetemen szerezte meg  egyetemi doktori fokozatát. 1976-ban  a biológiai tudomány kandidátusa lett, majd 1986-ban elnyerte   a biológiai tudomány doktora címet. Munkásságának elismeréseként 1989-ben a JATE  címzetes egyetemi tanárává, 1992-ben pedig a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem tanszékvezető Egyetemi tanárává nevezték ki. 1997 - 2003 közötti időszakra a  Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem (2001-tő SZIE) Kertészettudományi Karának dékánjává választották. 2009 és 2015. között a Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Doktori Tanácsának az elnöke volt. Több hazai és nemzetközi folyóirat főszerkesztője, szerkesztője vagy bizottsági tagja volt illetve jelenleg is tagja (Herba Hungarica,  Acta Horticulturae (3 kötet),   Newsletter of Medicinal and Aromatic Plants (FAO), Journal of Herbs, Spices and Medicinal Plants, (USA), ICMAP Newsletter (FAO, IUBS),  Új Kertgazdaság, Kertgazdaság , International Journal of Horticultural Science (Magyarország), WOCMAP Jorunal of Essential Oil Bearing (India), Journal of Medicinal Plants (Iran). Munkájának elismeréseként számos kitüntetésekben részesült: Nehézipari Miniszteri kitüntetés, Pro Re Rustica Promovenda, Magyar Felsőoktatásért kitüntetés, Nagyváthy János Díj, Entz Ferenc kitüntetés, Safarik University (Szovákia) aranyérem, Magyar Köztársaság Tiszti kereszt, IFEAT arany medál.
 

Kertgazdaság_szerkesztőbizottság_Bernáth Jenő_kép


 

Kertgazdaság_szerkesztőbizottság_Hajdu Edit

Hajdu Edit
rovatvezető, szőlő-bor

A mezőgazdasági tudomány kandidátusa. Kertészmérnök, növénygenetikus szakmérnök, tudományos főmunkatárs. A kecskeméti Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet munkatársa, laborvezető és tudományos osztályvezető 1972-2013 között. Szőlőnemesítés, a génbank folyamatos bővítése és fenntartása; termesztési és borászati értékvizsgálat, fajtafenntartás volt a feladata. Tudományos munkái is ebben a témában készültek. Kutatási munkáiról számos szakmai előadást tartott hazánkban és külföldön, konferenciákon, szakmai rendezvényeken. Témafelelősként hazai és EU-s pályázatokban dolgozott. Szakmai egyesületek és szaklapok szerkesztőbizottságának tagja (MTA-SZAB, MNE, Kertgazdaság, Agrofórum, stb.). Kutatási eredményei: állami minősített szőlőfajták és klónok. Több könyve, könyvrészlete, tudományos dolgozata, szakcikke jelent meg magyar, angol és német nyelven. 

Kertgazdaság_szerkesztőbizottság_Hajdu Edit_kép


 

Kertgazdaság_szerkesztőbizottság_Pluhár Zsuzsanna

Dr. Pluhár Zsuzsanna
rovatvezető, gyógy- és aromanövények

Okleveles kertészmérnök (1994), PhD (2001), a MATE Gyógy-és Aromanövények Tanszékének egyetemi tanára. Főbb kutatási területei: a gyógynövények kémiai variabilitásának feltárása, új génforrások termesztésbe vonása, hatóanyagok képződését befolyásoló környezeti tényezők értékelése. Tudományos közleményeinek száma 204, melyre eddig 564 hivatkozást kapott (Hirsch index: 11). Minden képzési szinten (BSc, MSc, PhD, szakirányú továbbképzés) ellát tárgyfelelősi feladatokat, emellett a Kertészmérnöki alapképzés (BSc) szakfelelőse. Témavezetése mellett eddig 120 hallgató végzett, illetve ketten szereztek PhD fokozatot. A Kertészettudományi Doktori Iskola törzstagja, az MTA Kertészet-és Élelmiszertudományi Bizottság tagja, a Gyógynövénytermesztési Albizottság elnöke. Legfontosabb elismerései a Bolyai emlékplakett (MTA, 2012) és az Entz Ferenc emlékérem (Kertészettudományi Kar, 2014).

Kertgazdaság_szerkesztőbizottság_Pluhár Zsuzsanna kép


 

Kertgazdaság_szerkesztőbizottság_Szalay László

Szalay László
rovatvezető, gyümölcstermesztés

Okleveles kertészmérnök, habilitált egyetemi docens a MATE KTI Gyümölcstermesztési Tanszéken. Fő kutatási területe a kajszi- és az őszibarackfajták gyümölcsképzését és termésbiztonságát meghatározó tulajdonságainak vizsgálata. A kertészmérnök BSc és MSc képzésben több tantárgyat is oktat magyar és angol nyelven. Témavezetésével eddig 86 szakdolgozat, 10 TDK dolgozat és 3 PhD dolgozat készült. Rendszeresen részt vesz kutatási és innovációs pályázatokban. 2017-től az MTA KÉTB Gyümölcstermesztési Albizottságának elnöke. Tudományos közleményeinek száma: 222. Rendszeresen ír ismeretterjesztő cikkeket az Agrofórum c. szakmai folyóiratba, ahol szerkesztőbizottsági tag és a Gyümölcstermesztési rovat vezetője. Szakmai rendezvények szervezésével, előadások tartásával is igyekszik átadni ismereteit a gyümölcstermesztéssel foglalkozók számára. Legfontosabb szakmai elismerései: Tankönyv Nívódíj (2006), Miniszteri Elismerő Oklevél (2012), Dékáni tárgyjutalom kiemelkedő publikációs tevékenyégért (2017).

Kertgazdaság_szerkesztőbizottság_Szalay László_kép


 

Kertgazdaság_szerkesztőbizottság_Terbe István

Terbe István
rovatvezető, zöldség

Okleveles kertészmérnök, a mezőgazdasági tudomány kandidátusa, az MTA doktora. 1971-től a Kertészeti Egyetemen, majd annak jogutódainál oktatott, 2002-től a Zöldség- és Gombatermesztési Tanszék tanszékvezető professzora. 2014 évi nyugdíjba vonulásától a Budapesti Corvinus Egyetem és a Szent István Egyetem professzor emeritusa. Nyugdíjas éveiben folytatja oktatói munkáját. Fő kutatási területe a zöldségnövények tápanyagigénye és tápanyag-utánpótlása. Évtizedeken keresztül irányítja az egyetemen a zöldségtermesztési szaktanácsadói munkát, kidolgozza a zöldségfélék talajvizsgálatokon alapuló trágyázási rendszerét. 35 szakkönyv szerzője (szerző, társszerző, szerkesztő, stb.) 5 könyve Nívódíjban részesült. Tudományos közleményeinek száma 150, továbbá 600 szakcikknek szerzője. Közleményeire 200 hazai és nemzetközi hivatkozás jelent meg. Három szaklap és két tudományos folyóirat szerkesztőbizottságának tagja, két akadémiai cikluson át az MTA Kertészeti Bizottság titkára.

Kertgazdaság_szerkesztőbizottság_Terbe István_kép


 

Kertgazdaság_szerkesztőbizottság_Tillyné Mándy Andrea

Tillyné Mándy Andrea
rovatvezető, dísznövény

A mezőgazdasági tudomány kandidátusa. Okleveles kertészmérnök, a Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszékének munkatársa. Alap- és mesterképzésben, magyar és angol nyelven oktat elsősorban növényházi dísznövénytermesztést, kültéri és beltéri növényalkalmazást, növényi mikroszaporítást. Több, mint 200 diák diplomamunkáját ill. szakdolgozatát irányította. Öt PhD fokozatot szerzett doktor témavezetője volt. Kutatási témái: dísznövények mikroszaporítási kérdései, új fejlesztésű közegalkotók, bioaktív anyagok vizsgálata cserepes dísznövény kultúrákban. Az MTA Kertészeti Bizottság tagja, 2017-ig a Dísznövény Albizottság elnöke. Tagja a MABOSZ, MANÖME egyesületeknek, utóbbinak társelnöke.

Kertgazdaság_szerkesztőbizottság_Tillyné Mándy Andrea_kép


 

Kertgazdaság_szerkesztőbizottság_Apáti Ferenc

Apáti Ferenc
szerkesztőbizottsági tag

Okleveles gazdasági agrármérnök, 2007-ben szerzett doktori (PhD) fokozatot gazdálkodás- és szervezéstudományok területén, 2014-ben habilitált. 2002-től 2020-ig volt a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar munkatársa, 2021-től a Debreceni Egyetem MÉK Kertészettudományi Intézetének intézetvezető egyetemi docense. Oktatási területe agrárökonómiai tárgyakra terjed ki: üzemtan, mezőgazdasági ágazatok gazdaságtana, kertészeti ökonómia, üzleti tervezés. Konzulenciája mellett 156 diploma- és szakdolgozat, 11 kari TDK-dolgozat és 8 OTDK-dolgozat készült. Kutatási területe a kertészeti ágazatok szervezése és ökonómiája. Témavezetése mellett 1 fő szerzett tudományos (PhD) fokozatot, összes PhD-hallgatóinak száma: 3 fő. Publikációinak száma 369, melyből tudományos közlemény 208. Szakmai és tudományos aktivitásának része, hogy a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet elnöke, agrárminiszteri tanácsadó (kertészeti területen), valamint a Magyar Tudományos Akadémia Agrár-közgazdasági Tudományos Bizottság tagja.

Kertgazdaság_szerkesztőbizottság_Apáti Ferenc_kép


 

Kertgazdaság_szerkesztőbizottság_Baranec Tibor

Baranec Tibor
szerkesztőbizottsági tag

Kertgazdaság_szerkesztőbizottság_Deák Tamás

Deák Tamás
szerkesztőbizottsági tag

Okleveles kertészmérnök, A MATE Szőlészeti és Borászati Intézet Szőlészeti Tanszékének egyetemi docense. Fő kutatási területe a szőlő kultúrevolúciójának genetikai vizsgálata, valamint a szőlő rezisztencianemesítésében, különös tekintettel a feketerothadással szembeni ellenállóképességre való nemesítésben felhasználható genetikai markerek fejlesztése és az ellenállóképesség biológiájának vizsgálata. Módszertani szempontból kiemelt figyelmet szentel az új generációs szekvenálási technikáknak és az ennek során kapott adatok bioinformatikai elemzésében rejlő lehetőségeknek. Mintegy 160 tudományos közlemény szerzője, társszerzője; független hivatkozásainak száma 200, kumulatív impakt faktora 43,9.

Kertgazdaság_szerkesztőbizottság_Deák Tamás_kép


 

Kertgazdaság_szerkesztőbizottság_Fazekas Csaba

Fazekas Csaba
szerkesztőbizottsági tag

Geográfus, a földtudományok doktora, egyetemi adjunktus, tanszékvezető. Kutatási területe: talajgenetika és osztályozás, talajerózió, lejtődinamika vizsgálat. Doktori fokozatát a Degreceni Egyetem Földtudományok Doktori Iskolájában szerezte. Szakmai pályafutását a Maros Megyei Talajtani és Agrokémiai Hivatalban kezdte, ahol hét éven át talajtani szakmérnökként tevékenykedett. Konzulens oktatóként csatlakozott a Budapesti Corvinus Egyetem nyárádszeredai kihelyezett tanulmányi központjában működő kertészmérnöki szak tevékenységéhez, Oktatói tevékenységét 2013-tól a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Karának Kertészmérnöki Tanszékén folytatta, talajtan, agrokémia, biofizika, agrometeorológia tárgyak oktatásával megbízott oktatójaként, 2017 óta tanszékvezetői tisztséget tölt be. Tagja a PPGroup Növényvédelmi Kutatócsoportnak, a Román Talajtani Társaságnak, a Kolozsvári Akadémiai Bizottságnak, és alelnöke az Erdélyi Múzeum Egyesület Agrártudományi szakosztályának.

Kertgazdaság_szerkesztőbizottság_Fazekas Csaba_kép


 

Kertgazdaság_szerkesztőbizottság_Fári Miklós Gábor

Fári Miklós Gábor
szerkesztőbizottsági tag

A Kertészeti Egyetemet 1977-ben végezte el, 1983-ban az ELTE-n biológiából doktorált. A mezőgazdasági tudományok kandidátusa (1994), habilitált doktor (2002), az MTA Doktora (2004), egyetemi tanár (2005). 1977-től a Kertészeti Kutató Intézet, 1990-től a Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont kutatója. Franciaországban (1993, INRA), majd Finnországban vendégkutató (1994, MTTI). 1995-2001 között az EMBRAPA biotechnológusa, a magyar szakmai misszió vezetője (Petrolina-PE, Brazília). A Debreceni Egyetemen 2002-től tudományos tanácsadó, 2003-től a Zöldségtermesztési Tanszék vezetője, a növényi biotechnológia oktatója, a Növényi Biotechnológiai Tanszék vezetője (2006), a Dísznövény-termesztési Tanszék vezetője (2009). Kutatói tevékenysége a növényi sejt- és szövettenyésztés, in vitro rendszerek automatizálása, növényi bioreaktorok fejlesztése, molekula farming, tudománytörténet.

Kertgazdaság_szerkesztőbizottság_Fári Miklós Gábor_kép


 

Kertgazdaság_szerkesztőbizottság_Hegedűs Attila

Hegedűs Attila
szerkesztőbizottsági tag

A Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemen végzett, okleveles kertészmérnök. Az MTA doktora, a MATE Genetika és Biotechnológia Intézet Növénybiotechnológia Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára. Az alap- és mesterképzésben, valamint a doktorképzésben számos magyar és angol nyelvű tantárgy felelőse, előadója. Kutatási területe a gyümölcsfák genetikai variabilitásának jellemzése, kultúrevolúciós kapcsolataik feltárása és gazdaságilag fontos tulajdonságaik genetikai hátterének elemzése molekuláris markerekkel. Első ízben hasonlította össze a Magyarországon termesztett csonthéjas gyümölcsök (összesen kilenc faj 135 genotípusa) antioxidáns kapacitását jellemző paramétereket, kutatócsoportjával azonosította a tulajdonság kialakításában meghatározó géneket. Kiemelt figyelmet fordít a régi gyümölcsfajták megismerésére és az új fajták nemesítésének támogatására. Három éven át a Kertészettudományi Kar dékánja volt, majd két és fél éven át az MTA ATK Mezőgazdasági Intézet Génmegőrzési Osztályának megbízott vezetője. Az MTA Kertészet- és Élelmiszer-tudományi Bizottságának elnöke. Eddigi kutatómunkája során több mint 227 tudományos művet publikált, ezek között nemzetközi impakt faktoros szakfolyóiratban 57 közleményt. Több idegen nyelvű és magyar könyvfejezet társszerzője, egy magyar nyelvű szakkönyv szerzője és szerkesztője. Kumulatív impakt faktora 97,886. Közleményeire eddig 1684 független hivatkozás érkezett. Hirsch-indexe 24. Jelentősebb elismerései: MTA Bolyai-plakett, Oklevél Pro Scientia díjas hallgató tudományos témavezetéséért, Mestertanár Aranyérem és Akadémiai Díj.

Kertgazdaság_szerkesztőbizottság_Hegedűs Attila_kép


 

Kertgazdaság_szerkesztőbizottság_Helyes Lajos

Helyes Lajos
szerkesztőbizottsági tag

Sárváron született 1956-ban. A Magyar Tudományos Akadémia  levelező tagja, a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Kertészeti Intézetének intézetigazgatója, egyetemi tanár, a SZIE tudományos rektorhelyettese, az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnöke, valamint a Növénytudományi Doktori Iskola vezetője. Szűkebb szakterülete a kertészeti növények, kitüntetetten a zöldségfajok termésképzésére, beltartalmi értékeire ható abiotikus és biotikus tényezők kutatása. A hazai öntözési kutatásban elsőként foglalkozott a növényállományok felszínhőmérséklete és a vízellátottság kapcsolatának vizsgálatával; ezen adatok alapján sikerült optimalizálni az öntözések idejét. Nevéhez fűződik a zöldségfajok antioxidáns hatású fitonutrienseinek értékelése és a hazai ökológiai adottságokhoz való technológiai alkalmazása. Legjelentősebb nemzetközi elismertségét az ipari paradicsomon folytatott kutatásban érte el.

Kertgazdaság_szerkesztőbizottság_Helyes Lajos_kép


 

Kertgazdaság_szerkesztőbizottság_Heszky László Emil

Heszky László Emil
szerkesztőbizottsági tag

Növénygenetikus, biotechnológus, professor emeritus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. A magasabb rendű növények szexuális és aszexuális reprodukciója biotechnológiájának, valamint a molekuláris- és transzgénikus nemesítésnek nemzetközileg ismert tudósa. 1985 és 2010 között a Szent István Egyetem Genetika és Biotechnológiai Intézetének igazgatója, a Növénytudományi Doktori Iskolájának alapítója, majd vezetője és a Mezőgazdasági Biotechnológia magyar és angol Mester Szak (MSC) alapító szakvezetője. Közel 50 éves kutató és oktató munkája eredményeit 734 tudományos és szakmai közleményben, ezen belül 7 könyvben, 217 tudományos cikkben, foglalta össze. . Közvetlen irányításával 14 PhD hallgató (3 külföldi) szerzett doktori (PhD) fokozatot.

Kertgazdaság_szerkesztőbizottság_Heszky László Emil_kép


 

Kertgazdaság_Szerkesztőbizottság_Honfi Péter

Honfi Péter
szerkesztőbizottsági tag

Okleveles kertészmérnök és mérnöktanár, német kertészeti szakfordító, PhD, tanszékvezető egyetemi docens a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszékén, ahol több mint 20 éve végez oktatási és kutatási tevékenységet, a kertészmérnöki alap- és mesterképzésben, valamint a doktorképzésben kertészeti és növénytermesztési tudományok területén. Fő oktatási és kutatási területei a növényházi dísznövénytermesztés, a vágottvirág-termesztés, lágyszárú dísznövények szaporítása, termesztése és alkalmazása. Oktatási tevékenysége mellett számos egyetemi közéleti szerepet tölt és töltött be, többször kapott vezetői megbízást, jelenleg oktatási intézetigazgató-helyettes és a Budai Arborétum vezetője. Eredményeit rendszeresen publikálja, megjelent közleményeinek száma 200 fölött van.

Kertgazdaság_Szerkesztőbizottság_Honfi Péter_kép


 

Kertgazdaság_szerkesztőbizottság_Ladányi Márta

Ladányi Márta
szerkesztőbizottsági tag

Az ELTE-n végzett okleveles matematikusként és angol szakfordítóként, ugyanitt szerzett matematika és számítógépes modellező szakinformatikus diplomát. Szakterülete az alkalmazott statisztika, PhD dolgozatát populációdinamikai modellezésből írta. Egyetemi tanár, A Matematika és Természettudományi alapok Intézet Alkalmazott Statisztika Tanszék vezetője, a Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola törzstagja. 1989 óta oktat jelenlegi tanszékén, illetve annak jogelődjein alap-, mester és doktorképzésen magyar és angol nyelven, oktatott tárgyai főként matematika, informatika, statisztika, bioinformatika. Aktív konzulensi tevékenységet folytat. Tudományos közleményeinek száma 342, impakt faktoros cikkeinek száma 83 (IF: 171,8), két egyetemi tankönyv szerzője, független hivatkozásainak száma 860, Hirsch indexe 16. Vezetésével eddig öt doktorhallgató szerzett fokozatot. 

Kertgazdaság_szerkesztőbizottság_Ladányi Márta_kép


 

Kertgazdaság_szerkesztőbizottság_Lakatos Tamás

Lakatos Tamás
szerkesztőbizottsági tag

Kertgazdaság_szerkesztőbizottság_Lévai Péter

Lévai Péter
szerkesztőbizottsági tag

Okleveles kertészmérnök, okleveles mezőgazdasági környezetvédelmi szakmérnök. Egyetemi doktor (1984), PhD. (1995), Mezőgazdasági tudomány kandidátusa (1996), Habilitált doktor (2004).
Munkahelye: 1973-75 Kertészeti Egyetem, 1975-2013 Kertészeti Egyetem Kertészeti Főiskolai Kar, illetve jogutód intézményei. 1988-tól tanszékvezető, 1993-tól oktatási főigazgató-helyettes, főigazgató, dékán.
Szakterülete: dísznövénytermesztés, dendrológia. Kutatási tevékenység: dísznövénytermesztés ágazaton belül szárazvirág-termesztés fejlesztése, váz nélküli fóliatakarás alkalmazása hagymás-gumós dísznövények korai termesztésénél, talaj nélküli dísznövénytermesztés. Több könyvrészlete, jegyzete, és számos tudományos dolgozata, szakcikke jelent meg. 
Címzetes egyetemi tanári címet kapott a Budapesti Corvinus Egyetemen, a Debreceni Egyetemen és a Pallasz Athéné Egyetemen. 2018 óta Professor Emeritus a Neumann János Egyetemen.

Kertgazdaság_szerkesztőbizottság_Lévai Péter_kép


 

Kertgazdaság_szerkesztőbizottság_Nemeskéri Eszter

Nemeskéri Eszter
szerkesztőbizottsági tag 

Mezőgazdaság tudomány kandidátusa, genetikus szakmérnök, növénytermesztési és kertészeti tudományok habilitált doktora (dr. habil). 2016-tól címzetes egyetemi tanár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, Kertészettudományi Intézetében. Növénynemesítő, többéves bab és borsónemesítési tevékenységet különböző intézményekben, mint Vetőmag Vállalat Kutató Központja, Nyíregyháza, Debreceni Agrártudományi Egyetemen, Agrona Bt. Debrecenben végzett. Agrona Bt.-ben kutatásfejlesztési igazgatóként kutatási projektek (EU, FM) vezetését is végezte. Kutatási területe: hüvelyes növények stressz rezisztenciája és élelmi minősége közötti kapcsolat vizsgálata, továbbá módszertani kutatások végzése zöldség és gyümölcsfajok klimatikus stressz rezisztenciájának növelésére. Nemesítője 12 államilag minősített növényfajtának, közleményeinek összes független idézettsége 328, a hivatkozások Hirsch indexe 9.

Kertgazdaság_szerkesztőbizottság_Nemeskéri Eszter_kép


 

Kertgazdaság_szerkesztőbizottság_Nyitrainé Sárdy Diána

Nyitrainé Sárdy Diána
szerkesztőbizottsági tag

Habilitált egyetemi docens, a MATE Budai Campusának campus főigazgatója, a Szőlészeti és Borászati Intézet intézetvezetője és a Borászati Tanszék tanszékvezetője. PhD fokozatot szerzett 2005-ben A bioborok összetételének vizsgálata című értekezésével. Tanulmányai alatt Klosterneuburgban, a Bécsi Szőlészeti és Borászati Intézetben szerzett szakmai gyakorlatot, de nemzetközi tapasztalatait gyarapították Franciaországban, Olaszországban, Németországban Argentínában és Dél-Afrikában tett tanulmányútjai. Több hazai kutatási pályázat résztvevője. A borászati képzésben számos tantárgy vezető oktatója, szakdolgozatok, diplomatervek konzulense, s konzulensi közreműködésével öt PhD értekezés került megvédésre a közelmúltban. A szőlész-borász mérnök BSc képzés szakfelelőse. Témafelelőse kilenc folyamatban levő kutatási pályázatnak és szerződéses K+F munkának. A szőlő és bor  ágazat számos szakmai szervezetében tölt be elnöki vagy titkári funkciót, az MTA Kertészet- és Élelmiszertudományi Bizottságában a Szőlészeti és Borászati Albizottság titkára. Tudományos publikációinak száma 180, ebből 23 IF-es folyóiratokban jelent meg, a publikációk kumulatív impakt faktora 36,958, a cikkekre kapott független hivatkozások száma 236.

Kertgazdaság_szerkesztőbizottság_Nyitrainé Sárdy Diána_kép


 

Kertgazdaság_szerkesztőbizottság_Ombódi Attila

Ombódi Attila
szerkesztőbizottsági tag

Okleveles kertészmérnök, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kertészettudományi Intézetének habilitált egyetemi docense. Közel 25 éves oktatási tevékenységének zömét a Szent István Egyetem gödöllői Kertészeti Tanszékén végezte. A Kertészmérnök, Mezőgazdasági mérnök és Vidékfejlesztési Agrármérnök BSc képzésekben több tantárgyat is oktat magyar és angol nyelven. Témavezetésével eddig 140 szak- és diplomadolgozat készült. Fő oktatási és kutatási területe a zöldségtermesztés. Fő kutatási témája az intenzív szabadföldi zöldségtermesztés egyes technológiai elemei. Diplomamunkáját a vöröshagyma agrofizikai paramétereinek tárolás során bekövetkező változásairól, a japán Tohoku Egyetemen megvédett doktori értekezését a szabályozott tápanyagleadású műtrágyák szabadföldi zöldségtermesztésben való felhasználásáról, a Debreceni Egyetemen tartott habilitációs előadását pedig az intenzív szabadföldi paprikatermesztésről készítette. Az MTMT-ben szereplő közleményeinek száma 199, az ezekre érkezett független hivatkozásoké pedig 427.

Kertgazdaság_szerkesztőbizottság_Ombódi Attila_kép


 

Kertgazdaság_szerkesztőbizottság_Pénzes Béla

Pénzes Béla
szerkesztőbizottsági tag

Okleveles kertészmérnök, növényvédelmi szakmérnök, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa, habilitált doktor. 1973-tól a Kertészeti Egyetemen, majd annak jogutód intézményeiben Növényvédelmi állattant és Integrált növényvédelmet oktatott. 2006-tól 2019-ig a Kertészettudományi Kar Növényorvos MSc képzés alapító szakfelelőse. 2000-2012 között a Rovartani Tanszék tanszékvezetője. 2019. évi nyugdíjba vonulását követően a MATE Növényvédelmi Intézetének professor emeritusa. Munkája során a kertészeti növényállományok kártevő együtteseinek feltárásában, a környezetkímélő védekezési módok megalapozását célzó kutatásokban, ért el eredményeket. Eredményeit, számos tudományos közleményben és a hazai kertészeti gyakorlatot szolgáló szakkönyv, tankönyv növényvédelmi fejezetében ismertette. Irányításával 13 PhD hallgató szerzett doktori (PhD) fokozatot. Fontosabb kitüntetései: Iskolateremtő Mestertanár, Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett, Kiváló Növényorvos, Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje. FVM Intézményközi Tankönyvkiadási Szakértői Bizottság által adott Nívódíjak (2003, 2007, 2009), Év agrárembere (2018) Innovációs kategória, továbbá a tehetséggondozásban kifejtett munkásságáért a Honoris Causa Pro Scientia Aranyérem.

Kertgazdaság_szerkesztőbizottság_Pénzes Béla_kép


 

Kertgazdaság_szerkesztőbizottság_Tóth Magdolna

Tóth Magdolna
szerkesztőbizottsági tag

Professzor, az MTA doktora. 42 évig a Gyümölcstermő Növények Tanszék oktatója, 13 évig vezetője, miközben kari/egyetemi vezetői tisztségeket is betöltött (16 év), s nyolc éven át a kertészettudományi doktori iskola vezetője volt. Kutatási területei: gyümölcsnemesítés, fajtaértékkutatás, rezisztenciakutatás. Publikáció: 553, független idézet: 1057, h-index: 19, 12 almafajta nemesítője. Az akadémián két-két ciklusban a Kertészet- és Élelmiszer-tudományi Bizottság elnöke, a Tudományetikai Bizottság tagja. Szakmaközéleti munkát 17 hazai és külföldi szakmai szervezetben végzett. Hét éves időtartamban a Kertgazdaság főszerkesztője, s jelenleg is az International Journal of Horticultural Science s a Magyarország Kultúrflórája szerkesztőbizottságok tagja. Fontosabb kitüntetései: Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikereszt, Gábor Dénes-díj, Fleischmann Rudolf díj.

Kertgazdaság_szerkesztőbizottság_Tóth Magdolna_kép


 

Kertgazdaság_szerkesztőbizottság_Zámboriné Németh Éva

Zámboriné Németh Éva
szerkesztőbizottsági tag

Okleveles kertészmérnök, növénynemesítő szakmérnök, a mezőgazdasági tudományok doktora. A Szent István Egyetem Gyógy- és Aromanövények Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, a Kertészettudományi Doktori Iskola vezetője. Szűkebb szakterülete a gyógynövények produkcióbiológiája és kémiai variabilitása. Nemzetközileg is legismertebb eredményei a gyógynövények hatóanyagait és drogminőségét befolyásoló biotikus és abiotikus tényezők feltárásához kapcsolódnak. Legfontosabb munkái illóolajos fajokkal illetve a mákkal kapcsolatosak. Több mint 500 tudományos közlemény szerzője, jelentős idézettséggel. Kiemelkedő alakja a gyógynövények nemesítésének (19 államilag  elismert fajta), e munkáját Akadémiai Szabadalmi Nívódíjjal is elismerték. Teljesítménye kimagasló a tudományos utánpótlás nevelésben valamint a tudománynépszerűsítésben is.

Kertgazdaság_szerkesztőbizottság_Zámboriné Németh Éva_kép


 

Kertgazdaság_szerkesztőbizottság_Szabó Anna

Szabó Anna
szerkesztőbizottsági tag
angol nyelvi lektor

Okleveles kertészmérnök, mérnöktanár, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kertészettudományi Intézet, Zöldség- és Gombatermesztési Tanszékének adjunktusa. Doktori disszertációját gombatermesztéssel kapcsolatban írta. Fő kutatási területei a gombatermesztés, hüvelyesek és káposztafélék termesztése, illetve a zöldségnövények és gombák beltartalmi jellemzői, táplálkozásélettani hatása. Magyar és angol nyelven oktat zöldség- és gombatermesztési ismereteket, vezet tantermi, laboratóriumi és terepgyakorlatokat, a szakirányos hallgatók felelőse. 

Kertgazdaság_szerkesztőbizottság_Szabó Anna_kép