Virtuális képzési központok

Virtuális képzési központok

Utolsó frissítés: 2021 október 22.

A központi felvételi eljárásokban meghirdetésre kerülő alap- és mesterképzések, felsőoktatási szakképzések, osztatlan képzések és szakirányú továbbképzések a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen a képzési terület szerinti virtuális központ alatt kerülnek meghirdetésre. A központok tevékenységüket valamennyi Campus vonatkozásában ellátják.

Az Agrár és Élelmiszertudományi Képzések Központ (MATE AGRI-FOOD) látja el az agrár jellegű képzésekkel kapcsolatos feladatokat az Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet, Állattenyésztési Tudományok Intézet, az Élelmiszertudományi és Technológiai Intézet, az Élettani és Takarmányozástani Intézet, a Genetika és Biotechnológia Intézet, a Fenntartható Fejlesztés és Gazdálkodás Intézet, a Kertészettudományi Intézet, a Környezettudományi Intézet, a Műszaki Intézet, a Növénytermesztési-tudományok Intézet, a Növényvédelmi Intézet, a Szőlészeti és Borászati Intézet és a Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet agrár képzései vonatkozásában.

A MATE AGRI-FOOD virtuális képzési központ által kezelt képzések a következők:

 • Alapképzések: állattenyésztő mérnöki, élelmiszermérnöki, kertészmérnöki, lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnöki, mezőgazdasági mérnöki, szőlész-borász mérnöki, tájrendező és kertépítő mérnöki, vidékfejlesztési agrármérnöki.
 • Mesterképzések: állattenyésztő mérnöki, élelmiszerbiztonsági és –minőségi mérnöki, élelmiszermérnöki, kertészmérnöki, mezőgazdasági biotechnológus, növénytermesztő mérnöki, növényorvosi, szőlész-borász mérnöki, takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki, tájépítész mérnöki, vidékfejlesztési agrármérnöki.
 • Felsőoktatási szakképzések: gyógy- és fűszernövények, mezőgazdasági, ménesgazda, szőlész-borász.
 • Osztatlan képzés: agrármérnöki.
 • Szakirányú továbbképzések: agrár és természettudományi szakfordító, csokoládé-, kávé-, teakészítő mester szakmérnök, csokoládé-, kávé-, teakészítő mester szaktanácsadó, élelmiszerlánc minőségirányítás, élelmiszerlánc minőségügy, favizsgáló és faápoló, favizsgáló és faápoló szakmérnök, gyógynövényismerő és –felhasználó, gyógynövényismerő és -felhasználó szakmérnök, halászati-halgazdálkodási, lótenyésztő, kynológus, mezőgazdasági és élelmiszeripari terméktervező, növénygenetika és növénynemesítés, növényvédelmi szakmérnök, öntözési, öntözési szaktanácsadó, ökológiai gazdálkodó, ökológiai gazdálkodó szakmérnök, ökologikus zöldfelület-fenntartó, szarvasmarha-tenyésztő szakmérnök, szőlő- és borgazdasági szakmérnök, szőlő- és borgazdasági szaktanácsadó, takarmányozási és takarmánygazdálkodási, terület- és településfejlesztési szakmérnök, történetikert-kezelő, vetőmag-gazdálkodási szakmérnök.

A Gazdasági és Társadalomtudományi Képzések Központ (MATE ECONOMY) látja el a gazdaságtudományok és társadalomtudományok képzési területek képzéseivel és egyes bölcsészettudományi képzésekkel kapcsolatos feladatokat a Fenntartható Fejlesztés és Gazdálkodás Intézet, a Gazdaságtudományi Intézet és az Üzleti Szabályozás és Információmenedzsment Intézet gazdasági, társadalomtudományi és bölcsészettudományi képzései vonatkozásában.

A MATE ECONOMY virtuális képzési központ által kezelt képzések a következők:

 • Alapképzések: emberi erőforrások, gazdálkodási és menedzsment, kereskedelem és marketing, nemzetközi tanulmányok, pénzügy és számvitel, turizmus-vendéglátás.
 • Mesterképzések: emberi erőforrás tanácsadó, ellátásilánc-menedzsment, marketing, nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, pénzügy, regionális és környezeti gazdaságtan, turizmus-menedzsment, vállalkozásfejlesztés, vezetés és szervezés.
 • Felsőoktatási szakképzések: gazdálkodási és menedzsment, kereskedelem és marketing, pénzügy és számvitel, turizmus-vendéglátás.
 • Szakirányú továbbképzések: bizalmi vagyonkezelő specialista, bizalmi vagyonkezelő szakközgazdász, diplomás költségvetési ellenőrzés szakreferens, executive MBA - diplomáciai és nemzetközi szervezetek specialista, executive MBA menedzser, executive MBA szakközgazdász, felszámolási és vagyonfelügyeleti specialista, felszámolási és vagyonfelügyeleti szakközgazdász, idegennyelvi szakmai kommunikátor, protokoll és nemzetközi kapcsolatok, keresztény értékrendű vezetési szakközgazdász, keresztény értékrendű vezető, pénzügyi szakközgazdász, pénzügyi specialista, regionális és térségi vidékfejlesztő menedzser, regionális és térségi vidékfejlesztő szakközgazdász, regionális és térségi vidékfejlesztő szakmérnök, rehabilitációs gazdasági menedzser, szakfordító, természeti és kulturális örökség menedzser, térinformatikai menedzser, turizmus és utazásjog.

A Környezettudományi és Természetvédelmi Képzések Központ (MATE ENVI-NAT) látja el a környezettudománnyal és természeti értékeink védelmével is foglalkozó képzésekkel kapcsolatos feladatokat az Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet, a Környezettudományi Intézet és a Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézet képzései vonatkozásában.

A MATE ENVI-NAT) virtuális képzési központ által kezelt képzések a következők:

 • Alapképzések: környezetmérnöki, természetvédelmi mérnöki, vadgazda mérnöki.
 • Mesterképzések: környezetgazdálkodási agrármérnöki, környezetmérnöki, mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki, természetvédelmi mérnöki, vadgazda mérnöki.
 • Szakirányú továbbképzések: biológiai talajerő-gazdálkodási szakember, biológiai talajerő-gazdálkodási szakmérnök, hulladékkezelési és -hasznosítási szakmérnök, környezetvédelmi, mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási szakirányító, mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök, precíziós mezőgazdasági szakmérnök, precíziós mezőgazdasági szaktanácsadó, szakképzett méhész, talajtani szakmérnöki, talajvédelmi szakelőadói, vadgazdálkodási igazgatási szakirányító, vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök.

A Műszaki és Informatikai Képzések Központ (MATE TECH-INFO) látja el a műszaki és informatika képzési területek képzéseivel kapcsolatos feladatokat az Élelmiszertudományi és Technológiai Intézet, a Műszaki Intézet, az Üzleti Szabályozás és Információmenedzsment Intézet és a Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet műszaki és informatikai képzései vonatkozásában.

A MATE TECH-INFO virtuális képzési központ által kezelt képzések a következők:

 • Alapképzések: biomérnöki, gazdaságinformatikus, gépészmérnöki, mechatronikai mérnöki, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, műszaki menedzser.
 • Mesterképzések: gépészmérnöki, létesítménymérnöki, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, műszaki menedzser, településmérnöki.
 • Felsőoktatási szakképzések: gazdaságinformatikus, programtervező informatikus.
 • Szakirányú továbbképzések: energiagazdálkodási szakmérnök, energiagazdálkodási szaktanácsadó, fürdővezető szakember, fürdővezető szakmérnök, gépipari automatizálási szakember, gépipari automatizálási szakmérnök, létesítményenergetikai szakmérnök, létesítményfenntartó szakember, létesítményfenntartó szakmérnök, műszaki logisztikai szakmérnök, településüzemeltetési szakember, településüzemeltetési szakmérnök.

A Művészeti és Művészetközvetítési Képzések Központ (MATE ART) látja el a művészeti és művészetközvetítési képzési területek képzéseivel kapcsolatos feladatokat a Rippl-Rónai Művészeti Intézet és a Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet művészeti és művészetközvetítési képzései vonatkozásában.

A MATE ART virtuális képzési központ által kezelt képzések a következők:

 • Alapképzések: fotográfia képi ábrázolás, kézműves tárgykultúra, látványtervezés, média design, mozgóképkultúra és médiaismeret.
 • Mesterképzések: fotográfia, tájépítészet és kertművészet.
 • Osztatlan képzés: színművész.
 • Szakirányú továbbképzések: művészetmenedzsment, színház nevelés

A Pedagógus és Bölcsészettudomány Képzések Központ (MATE PEDAGOGY) látja el a pedagógusképzés és bölcsészettudomány képzési területek képzéseivel kapcsolatos feladatokat a Gazdaságtudományi Intézet és a Neveléstudományi Intézet pedagógus és bölcsész képzései vonatkozásában.

A MATE PEDAGOGY virtuális képzési központ által kezelt képzések a következők:

 • Alapképzések: csecsemő- és kisgyermeknevelő, gyógypedagógia, óvodapedagógus, szakoktató, tanító.
 • Mesterképzések: neveléstudomány, tanári (agrármérnöktanár).
 • Szakirányú továbbképzések: állatasszisztált pedagógiai fejlesztő tevékenység területen pedagógus szakvizsgára felkészítő, digitális médiakommunikació területen pedagógus szakvizsgára felkészítő, drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő, fejlesztő biblioterápia, gyógytestnevelés az óvodában, iskolában szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő, kora gyermekkori intervenció területén pedagógus szakvizsgára felkészítő, köznevelési mestervezető, közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga, gyógypedagógiai alapképzési szak - logopédia szakirányú továbbképzési szak, gyógypedagógia alapképzési szak - pszichopedagógia szakirány szakirányú továbbképzési szak, gyógypedagógia alapképzési szak - tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány szakirányú továbbképzési szak, lóval asszisztált pedagógiai fejlesztő tevékenység területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő, lovasterápiás szakember, pályaorientáció szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő, pedagógus szakvizsga, sajátos nevelési igényű gyermekek integrációs pedagógusa szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő, tanító alapképzési szak kiegészítő műveltségterületi képzés.