51. évfolyam 4. szám - 2019 DECEMBER

Menü megjelenítése

Kertgazdaság_51. évfolyam 4. szám - 2019 DECEMBER

Utolsó frissítés: 2022 május 17.

Tartalom

 

Impresszum

1. Impresszum

 

Gyümölcstermesztés

3. BAKOS JÓZSEF LÁSZLÓ, SHEAK REHANA BEGUM, ERŐS-HONTI ZSOLT, LADÁNYI MÁRTA, SZALAY LÁSZLÓ, BIRÓ BORBÁLA: Mikorrhiza kolonizáció különböző fagytűrésű, M.9 alanyú alma- és vadalanyú kajszi fajtáknál a téli nyugalmi időszak alatt 

17. GULYÁS ANDREA, DOBRÁNSZKY JUDIT, KISS ERZSÉBET, HIDVÉGI NORBERT: Genetikai stabilitás és génexpressziós vizsgálatok alma hajtástenyészetekben

 

Dísznövénytermesztés

30. BORONKAY GÁBOR: Szabadföldi rózsák tavaszi lombdekorativitásának értékelés matematikai modellezés alapján

45. ÖRDÖGH MÁTÉ, BEREGI ZSÓFIA, TILLYNÉ MÁNDY ANDREA: Egyes biostimulátorok hatása mikroszaporított hosta ‘gold drop’ növények morfológiai és élettani jellemzőire 

 

Szőlészet és borászat 

59.  HAJDU EDIT: A csemegeszőlő-nemesítés története hazánkban

 

Zöldségtermesztés 

74. JENEI LAJOS, FAIL JÓZSEF, SZUKÁCS GERGELY, KECSKEMÉTI SÁNDOR, EGRI ÁDÁM, GEÖSEL ANDRÁS: Gombaszúnyogok válaszreakciója különböző intenzitású kék fényingerekre

86. SZUKÁCS GERGELY, GEÖSEL ANDRÁS: Mikotoxinok fenyegetése a gombatermesztésben

 

Megemlékezés

94. Elhunyt Dr. Szőke Lajos

 

96. Szerzői útmutató

 

Contents

 

Impressum

1. Impressum

 

Fruits

3. BAKOS, J.L., BEGUM, S.R., ERŐS-HONTI, ZS., LADÁNYI, M., SZALAY, L., BIRÓ, B.: Winter colonization of mycorrhiza fungi on apple (M9) and apricot (wilde-type) varieties selected for different frost hardiness

17. GULYÁS, A., DOBRÁNSZKY, J., KISS, E., HIDVÉGI, N.: Genetic stability and gene expression tests in apples shoot cultures

 

Ornamentals

30. BORONKAY, G.: Ornamental value of the spring foliage of roses based on mathematical modelling

45. ÖRDÖGH, M., BEREGI, ZS., TILLYNÉ MÁNDY, A.: The effect of different biostimulators on morphological and physiological parameters of micropropagated Hosta ’Gold Drop’

 

Grapes and wines

59. HAJDU, E.: Breeding of the Hungarian table grape varieties

 

Vegetables

74. JENEI, L., FAIL, J., SZUKÁCS, G., KECSKEMÉTI, S., EGRI, Á., GEÖSEL, A.: Behavioral response of fungus gnats to distinct light intensities of blue light stimuli

86. SZUKÁCS, G., GEÖSEL, A.: Mycotoxin threat in mushroom cultivation

 

Commemoration

94. Lajos Szőke PhD has departed

 

96. Instruction for authors