54. évfolyam 1. szám - 2022

Menü megjelenítése

Kertgazdaság_54. évfolyam 1. szám - 2022

Utolsó frissítés: 2022 szeptember 27.

Tartalom

 

IMPRESSZUM

1. Impresszum

 

DÍSZNÖVÉNYTERMESZTÉS

3. KISVARGA SZILVIA, NEMÉNYI ANDRÁS, FARKAS DÓRA, ORLÓCI LÁSZLÓ: Biostimulátorok és mechanikai stressz hatásának vizsgálata Matthiona incana (L.) R. Br. Varsovia fajták esetében

16. ÖRDÖGH MÁTÉ, FARKAS DÓRA: Különféle közegek hatása akklimatizált Bowiea volubilis növények morfológiai és élettani jellemzőire

 

SZŐLÉSZET ÉS BORÁSZAT 

29. FAZEKAS ISTVÁN, NYITRAINÉ SÁRDY DIÁNA ÁGNES, TARANYI DÓRA, VARGA ZSUZSANNA: A hagyományos szőlőműveléshez köthető borszőlő-fajták területi aránya Magyarországon 2015-ben és 2020-ban

 

ZÖLDSÉGTERMESZTÉS 

41. VARGA MÁTÉ, SZABÓ ANNA: Optimális szedésidő és ammónium nitrát trágyázás hatásának vizsgálata termés mennyiségre és minőségre a rebarbara állományban

 

GYÓGYNÖVÉNYTERMESZTÉS

51. GUPCSÓ KATALIN, SOTKÓ GYULA, ZÁMBORINÉ NÉMETH ÉVA: A mák magjának kémiai összetétele és olajcélú hasznosításának háttere 

 

KÖSZÖNTŐ

64. Dr. Csikai Miklós 80 éves

66. Dr. Gonda István köszöntése 75 éves

 

MEGEMLÉKEZÉS

68. Bálo Borbála 

71. Géczy László 

73. Retkes József 

 

SZERZŐI ÚTMUTATÓ

75. Szerzői útmutató


Contents

 

IMPRESSUM

1. Impressum

 

ORNAMENTALS

3. KISVARGA SZ., NEMÉNYI A., FARKAS D., ORLÓCI L: Biostimulators and mechanical stress on Matthiola incana (L.) R. Br. Varsovia varieties 

16. ÖRDÖGH, M., FARKAS, D.: The effect of various substrates on the morphological and physiological features of acclimatised plants 

 

GRAPES AND WINES

29. FAZEKAS, I., NYITRAINÉ SÁRDY, D.Á., TARANYI, D., VARGA, ZS.: The prevalence of traditional wine grape varieties in Hungary in 2015 and 2020

 

VEGETABLES

41. VARGA, M., SZABÓ, A.: Investigation of the effect of optimal picking time and ammonium nitrate fertilization on quantity and quality in the rhubarb cultivation

 

MEDICAL PLANTS

51. GUPCSÓ K., SOTKÓ GY., ZÁMBORINÉ NÉMETH É.: The chemical composition of poppy seeds and backgrounds of its utilization 

 

GREETING

64. Dr. Csikai Miklós 

66. Dr. Gonda István 

 

COMMEMORATION

68. Bálo Borbála 

71. Géczy László 

73. Retkes József 

 

INSTRUCTION FOR AUTHORS

75. Instruction for authors