51. évfolyam 1. szám - 2019 JANUÁR

Menü megjelenítése

Kertgazdaság_51. évfolyam 1. szám - 2019 JANUÁR

Utolsó frissítés: 2022 május 17.

Tartalom

 

IMPRESSZUM

1. Impresszum

 

ZÖLDSÉG

3. PÁNCZÉL SAROLTA, BISZTRAY GYÖRGY DÉNES, KISSNÉ BÁBA ERZSÉBET: A sárgadinnye in vitro regenerációja embriogenezis és organogenezis útján

11. IRINYINÉ OLÁH KATALIN, TÓTH CSILLA: Tormafajták levélszöveti szerkezete és az Albugo candida gombafertőzöttség közötti összefüggések feltárása

 

GYÜMÖLCS

25. SZÜGYINÉ BARTHA KRISZTINA, FROEMEL-HAJNAL VERONIKA, SZALAY LÁSZLÓ, STEFANOVITSNÉ BÁNYAI ÉVA, BUJDOSÓ GÉZA: Hazai nemesítésű diófajták fagytűrésének értékelése

 

SZŐLÉSZET-BORÁSZAT

32. HAJDU EDIT: Szőlő alanynemesítés Magyarországon

 

GYÓGYNÖVÉNY

46. KOVÁCS GERGŐ, NAGY GÉZA, ZÁMBORINÉ NÉMETH ÉVA: Vizes növényi kivonatok in vitro hatása a Septoria melissae Desm. micélium növekedésére

 

DÍSZNÖVÉNY

54. ÓNODY ÉVA, SÜTÖRINÉ DIÓSZEGI MAGDOLNA, HROTKÓ KÁROLY: Új konténer típusok a faiskolai termesztésben

 

BIOTECHNOLÓGIA

65. TÓTH ENDRE KRISTÓF, KRISTON ÉVA, JÓZSA SÁNDOR: Mintavétel növényi sejt-, szövet- és szervtenyészetekből

 

HÍREK

74. A KERTGAZDASÁG 50. évfolyam jubileumi ünnepsége

77. 75 éves a Borászati Tanszék

79. A Szőlészeri Tanszék megalapítása és 75 éves fejlódése

 

MEGEMLÉKEZÉS

84. Dr. Bubán Tamás

 

SZERZŐI ÚTMUTATÓ

86. Szerzői útmutató

Contents

 

IMPRESSUM

1. Impressum

 

VEGETABLES

3. PÁNCZÉL SAROLTA, BISZTRAY GYÖRGY DÉNES, KISSNÉ BÁBA ERZSÉBET: In vitro regeneration of melon (Cucumis melo L.) via somatic embryogenesis and organogenesis

11. IRINYINÉ OLÁH KATALIN, TÓTH CSILLA: Correlation between the histological structure of horse-radish and the Albugo candida infection on the leaves

 

FRUITS

25. SZÜGYINÉ BARTHA KRISZTINA, FROEMEL-HAJNAL VERONIKA, SZALAY LÁSZLÓ, STEFANOVITSNÉ BÁNYAI ÉVA, BUJDOSÓ GÉZA: Evaluation of Hungarian bred Persian walnut cultivars’ resistance to frost

 

GRAPES AND WINES

32. HAJDU EDIT: Rootstock-breeding in Hungary

 

MEDICAL PLANTS

46. KOVÁCS GERGŐ, NAGY GÉZA, ZÁMBORINÉ NÉMETH ÉVA: In vitro inhibitory effect of water extracts agains the plant pathogen Septoria melissae Desm.

 

ORNAMENTALS

54. ÓNODY ÉVA, SÜTÖRINÉ DIÓSZEGI MAGDOLNA, HROTKÓ KÁROLY: New container types in woody ornamental nurseries

 

BIOTECHNOLOGY

65. TÓTH ENDRE KRISTÓF, KRISTON ÉVA, JÓZSA SÁNDOR: Sampling of plant cell, tissue and organ cultures

 

NEWS

74. 50th Anniversary Celebration of KERTGAZDASÁG

77. 75th Anniversary of the Department of Oenology

79. 75 years anniversary of the Department of Viticulture at the Szent István University

 

COMMEMORATION

84. Dr. Bubán Tamás

 

INSTRUCTION FOR AUTHORS

86. Instruction for authors